1. Czy Twoim zdaniem właściwie się odżywiasz?

2. Określ czy jesteś wolny od uzależnień?

3. Określ swoją aktywność fizyczną?

4. Określ swój stan zdrowia?

1. Jak określisz poczucie własnej wartości?

2. W jakim stopniu panujesz nad stresem?

3. Jak określisz swój stan psychiczny?

4. Jak radzisz sobie z emocjami?

1. Jak określisz swoje relacje partnerskie/małżeńskie?

2. Jak określisz swoje życie osobiste?

3. Określ swoje relacje w pracy?

4. Określ relacje rodzinne?

1. Czy zachowujesz równowagę między pracą, a odpoczynkiem?

2. Czy panujesz nad swoim czasem?

3. Czy masz czas tylko dla siebie?

4. Czy się wysypiasz?

1. Czy jesteś aktywny zawodowo?

2. Czy masz wystarczające dochody?

3. Czy spełniasz się i realizujesz w miejscu pracy?

4. Określ stopień zadowolenia
ze swojej kariery zawodowej / biznesu?

1. Czy umiesz świadomie zarządzać swoimi finansami?

2. Czy pozostajesz w równowadze dzieląc się z innymi?

3. Czy pomnażasz skutecznie swoje dochody?

4. Jak określisz swój stan posiadania?

1. Czy angażujesz się w swój rozwój osobisty?

2. Czy interesujesz się rozwojem duchowym?

3. W jakim stopniu to co robisz służy innym?

4. Czy świętujesz sukcesy i osiągnięcia?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym serwisie przez administratora danych - Małgorzatę Przygońską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ja & Związki Małgorzata Przygońska, wpisaną do ewidencji działalność gosp. prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, nr REGON: 011659182, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świderska 106/13, w celu przesyłania mi newslettera oraz oferowania innych usług administratora. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne.